LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

ABBank muốn tăng vốn thêm gần 4.000 tỷ đồng

Invest Global 09:40 13/04/2021

Nhàđầutư Ngân hàng TMCP An Bình vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 29/4 tới đây với kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm gần 4.000 tỷ đồng lên mức trên 9.409 tỷ đồng trong năm 2021.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung đáng chú ý liên quan tới tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HĐQT ABank sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.000 tỷ đồng, từ 5.713 tỷ đồng lên hơn 9.409 tỷ đồng. 

ABBank dự kiến tăng vốn qua 2 lần phát hành. Lần 1, ABBank sẽ tăng vốn thêm gần 1.257 tỷ đồng, tương đương tăng 22%, thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. 

Đợt 2, ABBank dự kiến phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương với số vốn tăng thêm là gần 2.440 tỷ đồng. Thời gian thực hiện tăng vốn đợt 1 dự kiến trong quý 2 và quý 3, đợt 2 dự kiến trong quý 4/2021.

Năm 2021, Ban lãnh đạo ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2020; Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2021 dự kiến đạt 120,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ước tăng 18% lên 81,7 nghìn tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 dự kiến tăng 8% lên 87,1 nghìn tỷ đồng. 

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 29/4.