Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng giảm tới 55,4% vì dịch COVID-19

Invest Global 15:21 01/08/2020

Tuy mức giảm đã thu hẹp lại trong tháng 7, nhưng tính chung 7 tháng, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm 55,4% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, theo đà của tháng 6, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cùng với các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu, đồng thời đây cũng là tháng học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè nên nhiều gia đình tổ chức đi du lịch trong nước.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng giảm tới 55,4% (Ảnh minh họa: Internet)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 431,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng 6 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 333,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 2,6% và tăng 7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% và giảm 4,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% và giảm 59,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 48,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2% và tăng 0,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.799,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 4,8% so với mức tăng 9% cùng kỳ năm 2019.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 2.218 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng mức và tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước do tháng 7 là tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường, khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10% tổng mức và giảm 16,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,1%).

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng ước đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 55,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,1%) do học sinh và sinh viên bước vào giai đoạn nghỉ hè, cùng với chính sách kích cầu du lịch nội địa được tăng cường nên mức giảm của doanh thu du lịch lữ hành đã thu hẹp lại.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 289,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,34% tổng mức và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đ.N