Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Giảm lãi suất tỷ lệ thuận với giảm tiền gửi ngân hàng

Invest Global 09:02 15/09/2020

Động thái giảm lãi suất đã làm đà tăng tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng chững lại, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn không cao khi đầu ra tín dụng vẫn yếu.

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong tháng 7/2020, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng chỉ tăng gần 9.400 tỷ đồng; trong đó, tiền gửi của dân cư tăng gần 4.900 tỷ đồng, còn lại khoảng 4.500 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

Hai tháng trước đó, mức tăng tiền gửi khách hàng là rất mạnh. Cụ thể, tháng 6/2020, mức tăng lên đến gần 214.000 tỷ đồng; trong đó khoảng 53.000 tỷ đồng là đến từ dân cư, còn lại khoảng 161.000 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

Trong khi đó, tháng 5/2020, mức tăng tiền gửi khách hàng là trên 197.000 tỷ đồng; trong đó khoảng 31.000 tỷ đồng là đến từ dân cư, còn lại khoảng 166.000 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

Như vậy, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã chững lại rõ rệt.

Giảm lãi suất cũng làm giảm tiền gửi ngân hàng  (Ảnh Int)

Điều này có liên quan mật thiết đến động thái giảm lãi suất liên tục trong những tháng gần đây của các ngân hàng. Ở nhiều kỳ hạn ngắn, mức lãi suất hiện nay thậm chí còn thấp hơn cả lạm phát kỳ vọng (khoảng 3,5-4%). Lãi suất quá thấp khiến người gửi tiền ngày càng kém mặn mà với hình thức đầu tư này.

Đối với các ngân hàng, việc giảm lãi suất để hạn chế dòng tiền chảy vào kênh ngân hàng là phù hợp với bối cảnh tín dụng đầu ra tăng trưởng yếu.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 7/2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng 4,05% so với đầu năm, trong khi mức tăng tiền gửi khách hàng (từ các tổ chức kinh tế và dân cư) là 4,85%.

Xét về số tuyệt đối, tổng lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng là trên 9,2 triệu tỷ đồng, so với mức dư nợ tín dụng 8,5 triệu tỷ đồng.

Như vậy, tiền gửi khách hàng lớn hơn dư nợ tín dụng xét cả về số tương đối lẫn số tương đối. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận ngân hàng càng bị ảnh hưởng tiêu cực, bởi xu hướng tăng chi phí huy động càng lấn át xu hướng tăng doanh thu tín dụng.

Do đó, nhiều khả năng các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất huy động nếu như đầu ra tín dụng vẫn yếu.

Công Trí