Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng 1,9%, nhập khẩu tăng 6,2% so với tháng 6

Invest Global 09:35 01/08/2020

Giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 7 đạt 23 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 22 tỷ USD; lũy kế 7 tháng tương ứng là 145,79 tỷ USD và 139,33 tỷ USD.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2020 ước đạt 23 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 6, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 145,79 tỷ USD, nhập khẩu 139,33 tỷ USD.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 145,79 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt kim ngạch xuất khẩu 50,76 tỷ USD, tăng 13,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,03 tỷ USD (chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 5,7%.

Đến hết tháng 7, đã có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt 25,7 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ; điện tử, máy tính và linh kiện: 23,1 tỷ USD, tăng 24,3%; hàng dệt may: 16,2 tỷ USD, giảm 12,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng: 12,4 tỷ USD, tăng 27,1%; giày dép: 9,5 tỷ USD, giảm 7,9%.

Ở chiều ngược lại, theo thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 22 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng 6.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 139,33 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 61,86 tỷ USD, tăng 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 77,47 tỷ USD, giảm 6,2%.

H.L