LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Quy định mức lãi suất mới thuê, mua nhà ở xã hội

Invest Global 16:26 05/04/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội. Trong đó đáng chú ý Nghị định quy định chi tiết hơn về mức vốn, lãi suất vay, thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định 49 sửa đổi,bổ sung một số điều Nghị định 100 quy định chi tiết hơn về mức vốn, lãi suất vay, thuê mua nhà ở xã hội (Ảnh: Int)

Tại Nghị định 49 sửa đổi, Chính phủ nới thời gian vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được tăng thêm 10 năm, lên tối đa 25 năm từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đồng thời, Nghị định 49 còn quy định chi tiết hơn về mức vốn, lãi suất vay, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà. Nếu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thì mức vay tối đa là 70% giá trị dự toán (không quá 500 triệu đồng), và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Mức lãi suất vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của ngân hàng này trong từng giai đoạn. Riêng mức lãi vay tại các nhà băng thương mại, theo Nghị định 49, sẽ chỉ bằng một nửa lãi suất cho vay bình quân.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định mới về phát triển, quản lý nhà ở xã hội cũng đưa ra tỷ lệ diện tích đất dành cho xây dựng loại hình nhà ở này tại các khu đô thị. Khu đô thị từ 2 ha trở lên tại các đô thị lớn (đô thị đặc biệt, loại I) hoặc từ 5 ha với đô thị nhỏ (loại II, III) phải dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội.

Điểm khác Nghị định 100 là chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội nếu diện tích dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị dưới 2 ha tại các đô thị lớn và dưới 5 ha tại các đô thị nhỏ. Tuy nhiên, trường hợp này chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án theo quy định.

Năm 2021, mức lãi suất vay ưu đãi thuê mua, bán nhà ở xã hội vẫn là 4,8% một năm, còn mức lãi vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3% mỗi năm. Các mức lãi vay này đều thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức tương ứng năm 2020.

PV