Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát chống bán phá giá nhôm Trung Quốc

Invest Global 09:41 30/07/2020

(TBTCO) - Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Được biết, trước đó, ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương: Sau 1 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công thương có quyền quyết định rà soát vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp...

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại cho biết các bên liên quan theo quy định có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo hướng dẫn lập hồ sơ đính kèm thông báo này.

Theo đó, phạm vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá; biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Sau khi kết thúc thời hạn rà soát, căn cứ vào kết luận điều tra, Cục Phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương một trong các phương án là: Tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định hiện hành; và/hoặc điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá tương ứng với kết quả rà soát; hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đang có hiệu lực. Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới cơ quan điều tra (Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương) trước ngày 28/9 tới./.