Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Investglobal

Dịch vụ xúc tiến đầu tư một cửa

Dành cho địa phương

Cơ quan QLNN (Trung tâm thuộc các sở KHĐT, sở KHCN, sở NN&PTNT, sở VHTTDL, …)

01.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1.  Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề về pháp lý, thành lập doanh nghiệp
 2.  Tư vấn xây dựng mục tiêu, chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công ty và các phòng ban
 3.  Xây dựng chiến lược marketing của công ty
 4.  Xây dựng chiến lược truyền thông
 5.  Xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo
 6.  Tư vấn và hỗ trợ thiết lập lại cấu trúc, quy trình hoạt động và nguồn nhân lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
02.

TƯ VẤN VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

 1. Tư vấn về các cơ chế, chính sách liên quan về đất đai, quy hoạch đô thị, cơ sở vật chất để thực hiện dự án.
 2. Tư vấn về pháp luật, thuế và những nội dung khác liên quan đến đầu tư.
 3. Tư vấn về các thủ tục đầu tư, lập dự án và phương án đầu tư.
 4. Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh.
 5. Cung cấp dich vụ tư vấn thiết kế, xin cấp phép, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng.
03.

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 1. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án.
 2. Thường xuyên tổ chức và tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn thương mại trong nứoc và quốc tế.
 3. Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhân hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng, chuyển nhượng quyền thương mại.
 4. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, tạo thành mạng lưới thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lich và dịch vụ đối ngoại.
 5. Truyền thông, quảng bá về môi trường và cơ hội đầu tư.
04.

TƯ VẪN HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH VÀ THU XẾP VỐN

- Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trinh huy dộng vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần, trong giai đoạn đánh giá và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoan triển khai thành công.

- Để đảm bảo phát triển bền vững, căn có một phương án tiếp cận mang tinh chiến lược nhằm xác định mục tiêu tài chính và tìm hiểu các phương án tài chính của khách hàng, cả vay nợ lẫn góp vốn cổ phần. Những kiến thức có được từ kinh nghiệm và thực nghiệm thị trường cho phép chúng tôi đưa ra những lời khuyên hữu ích, hỗ trợ khách hàng:

 1. Đánh giá kế hoạch kinh doanh của khách hàng, mục tiêu tài chính và những yêu cầu về vốn đế hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên cơ cấ vốn của mình.
 2. Xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp;
 3. Tư vấn sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại;
 4. Tư vấn xây dựng cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản cho doanh nghiệp;
 5. Tìm kiếm hợp tác với các nhà đầu tư và huy động nguồn vốn đầu tư trong nướ và quốc tế vào các dụ án.
 6. Hỗ trợ xây dựng đề án xin cấp vốn hoặc vay vốn từ các tổ chức, quý tài chính quốc tế.
05.

MUA BÁN SÁT NHẬP

- Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cap đày đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua lại, bán lại vốn và huy động vốn trên tất cả các lĩnh vực, các tập đoàn, các công ty cổ phần tư nhân, và các tổ chức cơ quan công cộng cũng như các quỹ đầu tư khác.

- Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp dưới nhiều hình thúc như :

 1. Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp;
 2. Mua lại phần vốn góp hoặc cô phần;
 3. Sát nhập doanh nghiệp;
 4. Hợp nhất và chia tách doanh nghiệp
06.

ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

 1. Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn.
 2. Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.
 3. Xây dựng cơ cấu đào tạo với tập trung phát triến ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Dich vu - Du lich. Chú trọng đào tạo các ngành nghề theo xu hứong và nhu cầu của thị trường lao động.
 4. Đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế , thực hiện kiểm định chất lượng của trường và hoạt động dậy nghề bởi tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín.
 5. Tăng cường đào tạo ngoại ngũ trong các cơ sở dạy nghề đảm bảo cho người học có khả năng giao tiếp trong quá trinh làm việc.
07.

TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG VÀ BÁN HÀNG

 1. Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông.
 2. Tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông (Profile, Brochuer, TCV, Clip, phóng sự truyền hình).
 3. Viết bài PR truyền thông.
 4. Đăng tải trên các trang báo diện tử và phát sóng trên các kênh truyên thông.

chuyên viên tư vấn

 • Nguyễn Mai Anh

  Chuyên viên tư vấn

  0981.077.039

  info@Diachiemail.com

 • Nguyễn Mai Anh

  Chuyên viên tư vấn

  0981.077.039

  info@Diachiemail.com

 • Nguyễn Mai Anh

  Chuyên viên tư vấn

  0981.077.039

  info@Diachiemail.com

 • Nguyễn Mai Anh

  Chuyên viên tư vấn

  0981.077.039

  info@Diachiemail.com

  Kênh hỗ trợ đầu tư

  Hỗ trợ giải đáp, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

  Qua điện thoại
  0242.248.7575
  Tầng 3, tòa nhà 7 tầng, số 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
  loading...