Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Thương mại Điện tử xuyên biên giới với Amazon
Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Tầng 2, Số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bắt đầu: 08h00 - 12h00, thứ Năm, ngày 30/7/2020
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Năm, ngày 30/7/2020
Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô,
Tầng 2, Số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung:
- Cơ hội xuất khẩu trực tuyến thông qua nền tảng Amazon;
- Góc nhìn của Thị trường Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của T&T Hoa Kỳ;
- Chia sẻ bí quyết thành công trên nền tảng Amazon;
- Kế hoạch hỗ trợ bán hàng 6 tháng cuối năm 2020.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetUxxBGP-NG5l84AfJUcdms2oA4qOE0Z-auxdL4XojH_PTYg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Sự kiện nổi bật