Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại & du lịch quốc tế

Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp. Là địa chỉ uy tín, tin cậy, trao gửi niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Góp phần gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng; Là đơn vị hỗ trợ, phục vụ, cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hội nhập toàn cầu

 • Chuyên nghiệp

  Professional

  Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp. Là địa chỉ uy tín, tin cậy, trao gửi niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Hợp tác

  AGRICULTURE

  Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp. Là địa chỉ uy tín, tin cậy, trao gửi niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Chiến lược

  Strategic

  Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp. Là địa chỉ uy tín, tin cậy, trao gửi niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Hiệu quả

  Effective

  Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp. Là địa chỉ uy tín, tin cậy, trao gửi niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kênh hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ giải đáp, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

Qua điện thoại
0242.248.7575
Tầng 3, tòa nhà 7 tầng, số 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
loading...