CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Cổ đông VIB 'bác' phương án tăng vốn 10%

Invest Global 11:18 23/11/2021

Cổ đông VIB chấp thuận huỷ bỏ kế hoạch tăng vốn 3%, tuy nhiên cũng không đồng ý phương án tăng vốn thêm 10% thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu do HĐQT đề xuất.

ndt--vib-uniben-1503

Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông Ngân hàn TMCP Quốc tế (VIB) đã chấp thuận hủy phương án phát hành chào bán tối đa gần 46,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn điều lệ theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Tuy nhiên, phương án tăng vốn thay thế được HĐQT đề xuất từ phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 155.514.291 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) đã không được thông qua với tỷ lệ tán thành chỉ đạt 40,7%.

Trước đó, ngày 29/10, VIB đã phát đi phiếu lấy ý kiến cổ đông về điều lệ, các quy chế nội bộ và phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, về phương án tăng vốn điều lệ, VIB cho biết, ngày 24/3 ĐHĐCĐ đã thông qua 2 phương án tăng vốn gồm: chia cổ phiếu thưởng, số lượng 443.755.141 cổ phần để tăng vốn từ hơn 11.093 tỷ đồng lên hơn 15.531 tỷ đồng; và tăng vốn từ phát hành chào bán cổ phiếu, số lượng tối đa 46.594.290 cổ phần (tỷ lệ 3% vốn điều lệ).

Hiện VIB đã hoàn thành phương án chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn lên trên 15.531 tỷ đồng. HĐQT ngân hàng xin ý kiến của đông để thay đổi phương án tăng vốn với cấu phần 2, huỷ phát hành chào bán cổ phiếu tỷ lệ 3%; thay vào đó là phương án phát hành quyền mua cổ phần/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 155.514.291 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ).

Giá cổ phiếu VIB bật tăng trở lại trong một vài phiên giao dịch trở lại đây. Tuy nhiên, trước đó cổ đông ngân hàng đã phải trải qua một quãng thời gian dài chứng kiến thị giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, có lúc mất gần 40% so với mức đỉnh.

Trong quý III, nhiều hoạt động kinh doanh ngân hàng giảm sút, cùng với chi phí hoạt động tăng mạnh thêm 27%, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 18% còn 1.384 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế VIB đạt 5.338 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hoàn thành 71% kế hoạch năm 2021.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của VIB là 285.035 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng là 185.703 tỷ đồng, tăng 10,6%; huy động khách hàng tăng 13,4% lên mức 170.590 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm nhẹ còn 27.136 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến ngày 30/9 là 1%, tăng từ mức 0,85% đầu năm 2021.