CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

  • Giải pháp truyền thông giúp doanh nghiệp thúc đẩy và phát triển bền vững trên thị trường. Nhờ vào các chiến dịch truyền thông doanh nghiệp sẽ có được vị trí thương hiệu trong lòng khách hàng. Dịch vụ truyền thông của InvestGlobal.vn sẽ tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông (Profile , Brochuer , TCV , Clip , phóng sự truyền hình) chuyên nghiệp.

  • Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên , bộ đội xuất ngũ , lao động nông thôn

  • “Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua lại, bán lại vốn và huy động vốn trên tất cả các lĩnh vực, các tập đoàn, các công ty cổ phần tư nhân, và các tổ chức cơ quan công cộng cũng như các quỹ đầu tư khác”

  • Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy động vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần , từ giai đoạn đánh giả và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoạn triển khai thành công.

  • Tư vấn về các cơ chế , chính sách liên quan về đất đai , quy hoạch đô thị , Cơ sở vật chất để thực hiện dự án .

     
  • Tư vấn xây dựng mục tiêu , chiến lược dài hạn , trung hạn và ngắn hạn của công ty và các phòng ban .

  • Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường , xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án .