Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Chuyên gia tư vấn đầu tư

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 24/7

 • Nguyễn Nội
  Tư vấn thủ tục đầu tư
 • Nguyễn Thị May
  Xúc tiến thương mại
 • Nguyễn Thu Hà
  Tư vấn Xúc tiến đầu tư
 • Bùi Trọng Thoan
  Tư vấn Xúc tiến đầu tư Dự án
 • Nguyễn Thái Hòa
  Tư vấn Chiến lược