Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên , bộ đội xuất ngũ , lao động nông thôn

·        Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn.

·        Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

·        Xây dựng cơ cấu đào tạo nhân lực cho các ngành ng nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ, Du lịch theo xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động.

·        Đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, thực hiện kiểm định chất lượng của trường và hoạt động dạy nghề bởi tổ chức kiếm định quốc tế có uy tín.

·        Tăng cường đào tạo ngoại ngữ trong các cơ sở dạy nghề đảm bảo cho người học có khả năng giao tiếp trong quá trình làm việc.