Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

 • Sacombank
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • HDBank
 • BankSHB
16:00 08/08/2020

Mặc dù giá dầu trung bình 7 tháng đầu năm 2020 là 44 USD/thùng, bằng 73% giá dầu kế hoạch năm 2020 (60 USD/thùng); doanh thu toàn PVN trong 7 tháng đầu năm đạt 327.798 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm đạt 38.731 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10.000 tỷ đồng...

 • Mỹ
 • Tây Ban Nha
 • Bồ Đào Nha
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Trung Quốc

Các đơn vị bảo trợ và hỗ trợ

 • Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Hội bảo vệ môi trường
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Bộ kế hoạch đầu tư
 • Phòng thương mại
 • Cục xúc tiến đầu tư
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam