Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

 • Sacombank
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • HDBank
 • BankSHB

Internet TV

 • Mỹ
 • Tây Ban Nha
 • Bồ Đào Nha
 • Hàn Quốc
 • Nhật bản
 • Trung Quốc

Các đơn vị bảo trợ và hỗ trợ

 • Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Hội bảo vệ môi trường
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Bộ kế hoạch đầu tư
 • Phòng thương mại
 • Cục xúc tiến đầu tư
 • Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam