Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Truyền thông dự án

Tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông ( Profile , Brochuer , TCV , Clip , phóng sự truyền hình ) .

·        Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông

·        Tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông (Profile, Brochuer, TCV, Clip, phóng sự truyền hình)

·        Viết bài PR truyền thông

·        Đăng tải trên các trang báo điện tử và phát sóng trên các kênh truyền thông

Các đối tác dịch vụ