CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Truyền thông

Giải pháp truyền thông giúp doanh nghiệp thúc đẩy và phát triển bền vững trên thị trường. Nhờ vào các chiến dịch truyền thông doanh nghiệp sẽ có được vị trí thương hiệu trong lòng khách hàng. Dịch vụ truyền thông của InvestGlobal.vn sẽ tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông (Profile , Brochuer , TCV , Clip , phóng sự truyền hình) chuyên nghiệp.

Các đối tác dịch vụ