LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Truyền thông

Tư vấn biên tập các tài liệu truyền thông (Profile , Brochuer , TCV , Clip , phóng sự truyền hình)

Các đối tác dịch vụ