Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Cổng thông tin xúc tiến đầu tư thương mại du lịch quốc tế

Tầm nhìn & Sứ mệnh/Vision – Mission

 

Trở thành đối tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng và các doanh nghiệp. Là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam. SỬ MÊNH MISSION Góp phần gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng; Là đơn vị hỗ trợ, phục vụ, cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hội nhập toàn cầu.

 

Các giá trị cốt lõi

 • Chuyên nghiệp / Professional 
  Luôn coi trọng sự chuyên nghiệp và các chuẩn mực đạo đức.
 • Hợp tác / Cooperation
  Phát triển quan hệ hợp tác chia sẻ lợi ích xây dựng trắc nghiệm xã hội.
 • Mục tiêu chiến lược / Strategic objectives 
  Khách hàng là mục tiêu, là đối tượng để phục vụ.
 • Hiệu quả và phát triển bền vững / Effective and sustainable development
  Xác định rõ mục tiêu, rõ hiệu quả trong các hoạt động Phát triển bền vững là tôn chỉ mục tiêu trong tất cả các hoạt động.