LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Công ty Tài chính Lotte Việt Nam được tăng vốn điều lệ

Invest Global 15:34 19/02/2021

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Lotte Việt Nam.

 

Theo đó, Điều 2 Giấy phép số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam được sửa đổi, bổ sung như sau: “Vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam là: 1.313.969.610.643 đồng  do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ”. Trước đó, vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam là 991.157.610.643 đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019. Đồng thời, Quyết định số 392/QĐ-NHNN ngày 10/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi  nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày 08/2/2021.

Thu Hương