CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Đề xuất gia hạn 84.000 tỉ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2024

Invest Global 09:16 15/05/2024

(KTSG Online) - Bộ Tài chính vừa đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất

(KTSG Online) – Bộ Tài chính vừa đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Gia hạn thuế, tiền thuê đất trong năm 2023Gia hạn 123.000-125.300 tỉ đồng tiền thuế và thuê đất năm 2022Cục Thuế TPHCM hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế.Ảnh: hcmcpv.org.vn

TTXVN đưa tin, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024 với tổng số thuế được gia hạn gần 84.000 tỉ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế giá trị gia tăng được gia hạn nộp từ tháng 5 đến tháng 9-2024 và quí 2, quí 3-2024 là khoảng 52.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 31-12-2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thêm 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quí 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Ước tính số thuế tạm nộp quí 2-2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỉ đồng, số thu ngân sách nhà nước năm 2024 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30-12-2024.

Ước tính, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 440 tỉ đồng, nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30-12-2024.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2024. Dự kiến, số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỉ đồng, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm.

Như vậy, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo nghị định là gần 84.000 tỉ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép quy định nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, thống kê cho thấy đã có 157.955 người nộp thuế được gia hạn. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 96.964,2 tỉ đồng. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được gia hạn là 413,4 tỉ đồng.