CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN như thế nào?

Invest Global 11:24 04/07/2024

Theo Nghị định 80 vừa được chính phủ ban hành, điện tái tạo được mua bán trực tiếp qua đường dây kết nối riêng (không qua Tổng Công ty Điện lực Việt Nam - EVN)

Theo Nghị định 80 vừa được chính phủ ban hành, điện tái tạo được mua bán trực tiếp qua đường dây kết nối riêng (không qua Tổng Công ty Điện lực Việt Nam - EVN) 3-1720000810227314177788Điện tái tạo có thể được mua bán trực tiếp không qua EVN. Ảnh: Baochinhphu.vn

Ngày 3/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định mua bán điện trực tiếp.

Theo đó, bên bán điện và bên mua điện được mua bán điện thông qua 2 hình thức, là mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng (không qua EVN) và mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia (EVN).

Về hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, Nghị định quy định đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn thực hiện mua bán điện trực tiếp thông qua Đường dây kết nối riêng theo một số nguyên tắc.

Đầu tiên, hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn trong trường hợp mua bán điện trực tiếp thông qua đường dây kết nối riêng do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 22 Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thêm nữa, giá bán điện do hai bên thỏa thuận trừ trường hợp quy định. Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua bán điện về công suất, sản lượng, giá đối với sản lượng điện dư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (hoặc đơn vị được ủy quyền) theo quy định.

Ngoài các hoạt động mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng quy định ở trên, khách hàng sử dụng điện lớn được mua bán điện với EVNc (hoặc đơn vị bán lẻ điện không phải EVN) theo quy định.

Trường hợp đơn vị điện lực vừa thực hiện chức năng phát điện và chức năng bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện tại chỗ khác để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong các mô hình khu, cụm, giá bán lẻ điện cho khách hàng được thực hiện theo Quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

Còn với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia thì hoạt động mua bán điện thông qua Hợp đồng kỳ hạn giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn (hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền).

Về hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, Nghị định cũng quy định rõ việc bán điện của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo qua thị trường điện giao ngay và việc mua bán điện với EVN.

Theo quy định, giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay và được xác định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.

Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán toàn bộ điện năng sản xuất vào thị trường điện giao ngay của thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực (hoặc đơn vị được ủy quyền/phân cấp) để mua toàn bộ điện năng đáp ứng nhu cầu;

Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền mua bán điện thông qua Hợp đồng kỳ hạn.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) từng nhiều lần được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị Việt Nam sớm thí điểm, bởi họ cho rằng chính sách này sẽ tác động tích cực vào cạnh tranh ngành năng lượng.

Khảo sát cuối năm ngoái của Bộ Công Thương cho thấy, khoảng 20 doanh nghiệp lớn mong muốn mua điện trực tiếp, tổng nhu cầu gần 1.000 MW. Cùng đó, có 24 dự án năng lượng tái tạo với công suất 1.773 MW muốn bán điện qua cơ chế DPPA, 17 dự án có công suất 2.836 MW cân nhắc tham gia.

Doanh nghiệp - Doanh nhân