CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Quỹ Vắc-xin phòng Covid -19 còn trên 3.134 tỷ đồng

Invest Global 09:16 23/06/2023

Thông tin từ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 cho biết, tính đến 17h ngày 22/6/2023, tổng số huy động của Quỹ là 10.806,55 tỷ đồng, bao gồm cả 176,1 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng, tương ứng với 694.042 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

(TBTCO) - Thông tin từ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 cho biết, tính đến 17h ngày 22/6/2023, tổng số huy động của Quỹ là 10.806,55 tỷ đồng, bao gồm cả 176,1 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng, tương ứng với 694.042 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

Thông tin về việc chi tiêu, Ban Quản lý Quỹ cho biết, tính đến 17h ngày 22/6/2023 đã chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng. Trong đó, chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng.

Quỹ vắc – xin phòng Covid -19 còn trên 3.134 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 còn trên 3.134 tỷ đồng. Ảnh TL minh họa

Bộ Tài chính - đơn vị được giao quản lý Quỹ cho biết, sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để thực hiện xuất quỹ trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế được Thủ tướng phê duyệt.

Đối với nguồn vốn nhàn rỗi, Ban Quản lý quỹ tiếp tục xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại trên cơ sở phương án gửi tiền hàng quý. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kế toán, báo cáo tài chính; công khai tình hình thu, chi của Quỹ theo đúng theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ./.

An Nhi

\ ' + sourceLink + ' \ \

COVID 19 & Vắcxin