Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Chương trình đào tạo hỗ trợ 100% học phí: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP
Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Bắt đầu:13/10/2020
Kết thúc:23/10/2020

Miễn phí

Đăng ký

Chương trình góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực để đối phó với những thách thức về môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, khó khăn kinh tế tăng lên, sự phát triển liên tục của công nghệ và các thay đổi mạnh mẽ bởi đại dịch toàn cầu Covid-19.
Trong bối cảnh hiện tại, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng gay gắt; muốn tồn tại, doanh nghiệp cần phải linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu biến động của thị trường, nhưng vẫn phải đảm bảo lượng tồn kho thấp và thời gian giao hàng đúng hạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giữ gìn, giữ vững thương hiệu. Chương trình nhằm góp phần hỗ trợ các doanh ngiệp trong việc nâng cao năng lực để đối phó với những thách thức về môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, khó khăn kinh tế tăng lên, sự phát triển liên tục của công nghệ và các thay đổi mạnh mẽ bởi đại dịch toàn cầu Covid-19

Chuyên đề: Đổi mới sáng tạo trong Quản trị nội bộ nhằm nâng cao năng suất và tiềm lực cho doanh nghiệp
                                + Khóa 1: Ngày 13/10/2020

                                + Khóa 2: Ngày 22/10/2020

Chuyên đề: Quản trị sản xuất, Quản lý chất lượng và các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
                       + Khóa 1: Ngày 14/10/2020

                       + Khóa 2: Ngày 23/10/2020

                - Hình thức hỗ trợ: các doanh nghiệp hoàn thiện Phiếu đăng ký theo mẫu và gửi bản gốc có đóng dấu tới Ban Tổ chức trước ngày 09/10/2020 để được hỗ trợ miễn phí 100% học phí tham dự. Theo yêu cầu phía nguồn ngân sách hỗ trợ, mỗi khóa học giới hạn 20 doanh nghiệp, vì vậy Ban Tổ chức sẽ ưu tiên xếp lớp theo thứ tự thời gian các doanh nghiệp gửi đăng ký.

Tải Công văn chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký xin liên hệ:

Mr. Quốc Dũng -098 6666 608 - dungtq-itb@vcci.com.vn

Phòng TVĐT - ITB - VCCI, Tầng 4 tòa VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Sự kiện nổi bật