Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”
Toàn quốc

Bắt đầu:01/06/2020
Kết thúc:31/12/2020

Miễn phí

Đăng ký

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

(TITC) - Ngày 8/5/2020, Bộ VHTTDL phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm kích cầu du lịch nội địa.
 

Sự kiện nổi bật