Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Cơ hội đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải tại Việt Nam
Trực tuyến

Bắt đầu:14h-15h30 ngày 24/07/2020
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Ngày:  24 tháng 7 năm 2020
Thời gian:  : 12:00-03:30 (GMT +07: 00, giờ Việt Nam)
Ngôn ngữ : tiếng việt và tiếng anh
Tổ chức bởi: Hiệp hội Khu công nghiệp & Môi trường đô thị Việt Nam
Tổ chức bởi: Chợ Informa tại Việt Nam
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Văn phòng Hồ Chí Minh Văn phòng Hà Nội Phần còn lại của thế giới

Sự kiện nổi bật