Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

“Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản- Hành động tiếp cận EVFTA” ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội
Hội trường 1, Tầng 7, Trung tâm Thương mại quốc tế, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Bắt đầu:từ 8h00 - 12h00, ngày 30 tháng 7 năm 2020
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Để giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ động bắt kịp, tận dụng tốt cơ hội ngay từ khi hiệp định có hiệu lực, VITAD-AGRI và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi tập huấn Hội thảo “Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản- Hành động tiếp cận EVFTA”.

Mục đích của buổi Tập huấn- Hội thảo:

- Nhằm trang bị các kiến thức cần thiết của EVFTA liên quan đến xản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường EU; Tạo lập liên kết chuỗi giữa sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản; Đề xuất các chính sách nhằm chủ động, đẩy nhanh quá trình và nâng cao hiệu quả thực thi EVFTA trong sản xuất và xuất khẩu nông sản.

- Xác định rõ các ngành hàng nông sản và các yêu cầu đặt ra với từng mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường EU (gồm i) Ngành hàng trồng trọt; ii) Ngành hàng chăn nuôi và iii) Ngành hàng thủy hải sản).

- Xác định và đề xuất những giải pháp, chính sách và lộ trình nhằm đẩy nhanh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU (Theo từng ngành hàng)..

- Tạo lập liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản sang thị trường EU (Theo từng ngành hàng).

Nội dung chương trình như sau:

- Lộ trình thuế về 0% đối với các sản phẩm NN xuất khẩu của VN;

- Những sản phẩm hưởng thuế ưu đãi nhưng áp dụng hạn ngạch XK;

- Trình tự thủ tục thực hiện quy định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa XK;

- Yêu cầu, thủ tục về quy định an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thức vật đối với nông sản XK;

- Quy định về chỉ dẫn địa lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu;

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Những ngành hàng nông sản XK có lợi thế canh tranh cao nhờ VEFTA, những khó khăn và giải pháp

Thời gian tổ chức: ½ ngày, từ 8h00 - 12h00, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Trung tâm Thương mại quốc tế, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- Doanh nghiệp sản xuất nông sản có tiềm năng xuất khẩu sang EU (Ngành hàng phù hợp, sản lượng đủ lớn, Tiêu chuẩn)

- Doanh nghiệp đang xuất nhập khẩu nông sản vào thị trường EU

- Đại diện các Bộ ngành TW liên quan gồm Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Tổng cục đo lường chất lượng…

VCCI trân trọng kính mời Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội thảo nói trên./.

Thông tin vui lòng liên hệ : Viện ứng dụng công nghệ và phát triển  nông nghiệp Việt Nam

ĐT: 024.32151285 / 0913.125.185

Email:vitad.agri.vp@gmail.com

Giấy_mời_Hội_Thảo-Tập_Huấn_EVFTA.pdf

Phiếu_đăng_ký_Hội_Thảo.pdf

Sự kiện nổi bật