Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Hội chợ quốc tế về thực phẩm đông lạnh lần thứ nhất tại Nhật Bản (FOODEX Frozen 2021)
Trung tâm hội nghị Makuhari Messe, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Bắt đầu:09 - 12/3/2021
Kết thúc:

20,000 VNĐ

Đăng ký

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội chợ quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Nhật Bản 2021 (Foodex Japan 2021), Hội chợ quốc tế thực phẩm đông lạnh (Foodex Frozen) lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 09 - 12/3/2021 tại Trung tâm hội nghị Makuhari Messe, tỉnh Chiba, Nhật Bản.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể đăng ký tham gia gian hàng: 

http://s1673224453.t.en25.com/e/er?utm_campaign=17905&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1673224453&lid=10091&elqTrackId=B0C10DDD7214203E2A334FF2A19DF4F2&elq=ad78f796a4be451db6dda2e6c953e0d1&elqaid=17905&elqat=1

 

Giới thiệu về Hội chợ Foodex Frozen:

http://s1673224453.t.en25.com/e/er?utm_campaign=17905&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1673224453&lid=10089&elqTrackId=FB8F86C1F729C11050325DAF9F63867A&elq=ad78f796a4be451db6dda2e6c953e0d1&elqaid=17905&elqat=1

 

Trân trọng./.

Sự kiện nổi bật