Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị bền vững ngày 24/07/2020
Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Bắt đầu: 08h00-12h00, thứ 6, ngày 24/7/2020.
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đặc biệt các chính sách hỗ trợ trọng tâm cho DNNVV tham gia sâu vào mạng lưới liên kết, chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong khuôn khổ của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV (USAID LinkSME) tổ chức Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Thời gian: 08h00-12h00, thứ 6, ngày 24/7/2020.
Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Link đăng ký tại đây

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHe0tyKdJ5hHSQ5jIqigSaGXXo2euMUWT3gbjk4dklSNtxw/viewform

Sự kiện nổi bật