Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

HỘI THẢO - GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN “ĐẨY MẠNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ "
Trực tuyến

Bắt đầu:Từ 20h00 đến 21h00 tối ngày 15 tháng 7 năm 2020.
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng và thiết bị công nghệ cao phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương phối hợp Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt nam và các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Hội thảo và giao thương trực tuyến: Đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh Covid-19.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, kết nối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, mở rộng mạng lưới kinh doanh.
- Chia sẻ các cơ hội và thách thức thâm nhập thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh Covid-19 từ các chuyên gia ngành hàng Hoa Kỳ;

Thời gian: Từ 20h00 đến 21h00 tối ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Quy mô: Khoảng 60 - 80 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp quan tâm tìm kiếm đối tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm được khuyến khích tham dự.
5. Ngành hàng: Nông sản, thực phẩm chế biến, máy móc thiết bị công nghiệp, dệt may, năng lượng, than, khoáng sản...

Sự kiện nổi bật