Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

HỘI THẢO SỐ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT EU DÀNH CHO SẢN PHẨM NÔNG SẢN
Trực tuyến

Bắt đầu:08/10/2020
Kết thúc:09/10/2020

Miễn phí

Đăng ký

Trước khi diễn ra buổi hội thảo trực tuyến, EC đã soạn nhiều bài thuyết trình e-learning cho phép người tham dự tham khảo trước, gồm khuôn khổ lập pháp EU về an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật và sức khỏe thực vật; lập pháp EU về thông tin thực phẩm đến người tiêu dùng; tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật và thực vật; các quy định về nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm thực phẩm và thức uống.

Nội dung của các bài thuyết trình e-learning này nhằm trình bày đến các bên có liên quan của Việt Nam các tiêu chuẩn cao của EU về an toàn và chất lượng thực phẩm trong khi thúc đẩy hiểu biết về hệ thống nông lương của mỗi bên. Những nội dung này sẽ được chuẩn bị sẵn cho người tham gia đăng ký trước buổi hội thảo. Ngoài ra, hội thảo sẽ là nền tảng để thảo luận các cơ hội theo Hiệp định thương mại trong giao dịch các sản phẩm nông lương, đây là cơ hội cho nhiều bên có liên quan của Việt Nam học hỏi và hưởng lợi từ EVFTA.

Ban tổ chức cho biết, tại buổi hội thảo trực tuyến, nội dung sẽ tập trung vào hệ thống Vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) của EU đối với các sản phẩm nông lương động vật và thực vật đảm bảo rằng sản phẩm EU là an toàn, có thể truy xuất và có chất lượng cao. Qua đó, EU đảm bảo rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ được lợi từ một trong những mức bảo vệ SPS cao nhất trên thế giới. Hội thảo cũng sẽ trình bày các tiêu chuẩn về chất lượng của EU đối với nông sản và thức uống đã giúp sản phẩm EU xây dựng được danh tiếng tốt trên thế giới cũng như hỗ trợ phương kế sinh nhai của người nông dân và cộng đồng nông thôn.

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn: https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=200211971&language=vnm

Sự kiện nổi bật