Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Hội thảo tập huấn và tư vấn doanh nghiệp trong thực thi CPTPP
Trực tuyến

Bắt đầu:trong tháng 10/2020
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

 

             Ngày 25/8/2020, Văn phòng TW Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã nhận được công văn số 6304/BCT-AM về việc phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn và tư vấn doanh nghiệp trong thực thi CPTPP nội dung cụ thể như sau:
Để tiếp tục triển khai Hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững – Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực thi CPTPP” (HTKT) do Chính phủ Canada tài trợ, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hoạt động tư vấn trực tiếp (1:1) cho doanh nghiệp bởi các chuyên gia Việt Nam và Canada để tận dụng Hiệp định CPTPP phát triển thị trường, cụ thể như sau:

Thời gian: trong tháng 10/2020.

Hình thức: Tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối tượng tập huấn: 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cho mỗi lĩnh vực của HTKT.

Đối tượng tư vấn 1:1: 10 doanh nghiệp được tuyển chọn cho mỗi lĩnh vực của HTKT.

(Bộ Công Thương sẽ thông báo hình thức và thời gian tập huấn, tư vấn cụ thể với Hiệp hội trong thời gian sớm nhất).

Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội phối hợp cùng tổ chức và phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp của Hiệp hội về kế hoạch tập huấn và tư vấn nói trên.

Để chuẩn bị cho các hoạt động nêu trên, trước mắt, đề nghị Quý Hiệp hội phối hợp đề cử 02 doanh nghiệp (thực sự có nhu cầu) phù hợp để Dự án lựa chọn cho hoạt động tư vấn trực tiếp 1:1 trên cơ sở đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp vừa và nhỏ 100% vốn của Việt Nam.

- Doanh nghiệp có hàng xuất khẩu có mong muốn phát triển xuất khẩu sản phẩm của mình đi các thị trường thành viên của CPTPP, đặc biệt là Canada.      

- Doanh nghiệp được tư vấn cam kết phối hợp với Dự án trong công tác báo cáo kết quả sau hoạt động (thông tin không chia sẻ ngoài mục tiêu dự án).

- Ưu tiên: Doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ/ quản lý.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ điền vào Mẫu khảo sát nhu cầu doanh nghiệp kèm theo công văn. Đây là cơ sở thông tin ban đầu cung cấp cho chuyên gia để có thể có kết quả tư vấn hiệu quả và phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

VP TW Hội DNTNVN xin chuyển đến Quý Ông/Bà Hội viên thông tin về chương trình. Quý Ông/Bà Hội viên quan tâm xin gửi thông tin đăng ký tham dự chương trình theo địa chỉ email: hhdoanhnhanvn@yahoo. com.vn/ vpba.tw@gmail.com hoặc liên hệ NV VP Hội: chị Hoàng Anh (DĐ: 0983297172) hoặc Chị Dung (DĐ: 0974149097)
  Để VP TW Hội tổng hợp danh sách Hội viên tham dự chương trình
Quý Ông/Bà Hội viên vui lòng hoàn thiện Mẫu khảo sát trong file đính kèm.

 

Trân trọng,

Sự kiện nổi bật