Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Hội thảo trực tuyến thương mại và đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh thời kỳ hậu Brexit
Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Bắt đầu:15h ngày 22 tháng 07 năm 2020
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Vương quốc Anh đã chính thức rời EU vào ngày 31/01/2020 với thời gian chuyển tiếp đến 31/12/2020. Để góp phần cung cấp thông tin cho doanh nghiệp những thay đổi về chính sách, những cơ hội và thách thức trong quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời kỳ hậu Brexit, Bộ Công Thương trân trọng mời đại diện quý doanh nghiệp/ cơ quan tham dự Hội thảo trực tuyến Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh hậu Brexit: Cơ hội và Thách thức.

Thời gian: 15giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

(Dự kiến chương trình kèm theo).

          Đại biểu tham dự vui lòng đăng ký trực tuyến trước ngày 18 tháng 7 năm 2020 tại đường link sau: https://bit.ly/vnukwebinar.

         Chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Mai Trang, Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ

         Email: TrangTTM@moit.gov.vn, điện thoại: (024) 2220 5378

 
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

 

Sự kiện nổi bật