Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐẦU TƯ VÀO NHẬT BẢN ~Start Your Business IN KANAGAWA~
Trực tuyến

Bắt đầu:Lần thứ nhất Ngày 25 tháng 9 năm 2020(Thứ Sáu)Giờ Việt Nam 13:00~14:30
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Nhật Bản như hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang xây dựng kế hoạch đầu tư vào Nhật Bản gặp nhiều khó khăn. Trước hết phải kể đến khó khăn vì không thực hiện được công việc theo kế hoạch đã đề ra cũng như khó khăn trong việc thu thập thông tin, dẫn đến doanh nghiệp phải cân nhắc kế hoạch kinh doanh của mình trong tương lai. Trước tình hình như vậy, JETRO phối hợp với tỉnh KANAGAWA sẽ tổ chức series 3 buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu về những trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nhật Bản, môi trường đầu tư và những chính sách hỗ trợ... dành cho doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc đầu tư vào tỉnh KANAGAWA và Nhật Bản. Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị tham dự.

Thời gian: Lần thứ nhất Ngày 25 tháng 9 năm 2020(Thứ Sáu)Giờ Việt Nam 13:00~14:30
      ※Lần thứ 2 và lần thứ 3 dự định tổ chức lần lượt vào cuối tháng 10, cuối tháng 11

Cơ quan tổ chức: JETRO Hà Nội, Văn phòng tỉnh KANAGAWA (JETRO Singapore)
Cơ quan hỗ trợ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA)
Phí tham gia: miễn phí
Số người quy định: 100 người/ 1 buổi
Ngôn ngữ: phiên dịch nối tiếp Nhật – Việt
Hình thức: hội thảo online ※phần mềm Zoom
Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đến việc đầu tư (mở chi nhánh…) sang tỉnh KANAGAWA và Nhật Bản
Chương trình (dự kiến):
13:00~13:10
Phát biểu khai mạc

Sở Công nghiệp và Lao động – Phòng thu hút doanh nghiệp, kinh doanh quốc tế tỉnh KANAGAWA
13:10~13:35
Bài thuyết trình① (Báo cáo tổng quan tình hình đầu tư vào Nhật Bản, giới thiệu chính sách hỗ trợ của JETRO)

Ông Takeo NAKAJIMA – Trưởng đại diện văn phòng JETRO Hà Nội

Ông Yohei ARAI – Giám đốc Bộ phận
13:35~13:55
Bài thuyết trình② (Chính sách hỗ trợ, môi trường đầu tư của tỉnh KANAGAWA)

Ông Osamu MIMA – Văn phòng tỉnh KANAGAWA (JETRO Singapore)
13:55~14:15
Bài thuyết trình③ (Giới thiệu về doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nhật Bản)※Tiếng Việt

NTQ Japan Ông Pham Thanh Nam - Giám đốc đại diện

                   Ông Shota KARAKAWA - Marketing Executive
14:15~14:30
Q&A
Đăng ký: trước ngày18 tháng 9 (Thứ Sáu). Vui lòng đăng ký tại link phía dưới
                 ※Sau khi đăng ký thành công, link truy cập sẽ được gửi qua e-mail sau một vài ngày

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/vha/investkanagawa

Thông tin liên lạc: Văn phòng JETRO Hà Nội ( Người phụ trách: Mr. Arai, Ms. Dung, Ms. Nga)

TEL:+84-24-3825-0630 E-mail: vha-s2@jetro.go.jp

Hoặc Ban QHQT - VCCI (Người phụ trách: Mr. Dũng)

Tel: 024-35742022 ext 207, Email: dungnv@vcci.com.vn

Sự kiện nổi bật