Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Hội thảo "Tương lai quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Vương Quốc Anh hậu Brexit: Cơ hội và Thách thức"
Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Bắt đầu: 15h00, ngày 30 tháng 9 năm 2020;
Kết thúc:

Miễn phí

Đăng ký

Vương Quốc Anh chính thức rời EU vào 31/01/2020 với thời gian chuyển tiếp đến 31/12/2020. Để góp phần cung cấp thông tin cho doanh nghiệp những thay đổi về chính sách, cơ hội và thách thức trong quan hệ thương mại đầu tư giữa VIệt Nam và Vương Quốc Anh thời kỳ hậu Brexit, Bộ Công Thương trân trọng mời đại diện Quý doanh nghiệp tham dự Hội thảo "Tương lai quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Vương Quốc Anh hậu Brexit: Cơ hội và Thách thức".

Thời gian: 15h00, ngày 30 tháng 9 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Dự kiến chương trình đính kèm

Đại biểu tham dự vui lòng đăng ký trực tuyến trước ngày 20 tháng 9 năm 2020 tại đường link sau:https://bit.ly/vnukwebinar

Chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Mai Trang, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ

Email: TrangTTM@moit.gov.vn; Điện thoại: 024 2220 5378./.

Sự kiện nổi bật