Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
trực tuyến

Bắt đầu:
Kết thúc:31/08/2020

Miễn phí

Đăng ký

HANOISME
KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
Khảo sát này để cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, đồng thời đánh giá về tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động SX-KD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trước tác động của đại dịch Covid-19.
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời trả lời khảo sát này trước ngày 31/08/2020.
Trân trọng cảm ơn!

Link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/1hmZ9UsWkySurCH5inxHTY0SxFw7EMQgamM8PEdnkw4c/viewform?edit_requested=true

Sự kiện nổi bật