Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Bắt đầu:11/09/2020
Kết thúc:13/09/2020

Miễn phí

Đăng ký

Thực hiện Quyết định số 1967/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020. Trong đó Sở Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

          - Chương trình đào tạo tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Hà Nam nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản thiết thực về kỹ năng kinh doanh, công tác quản lý tổ chức mạng lưới bán lẻ, tổ chức mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố hệ thống trợ giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh, phát triển mạng lưới bán lẻ cho các đơn vị, doanh nghiệp.

- Đào tạo kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá ở các khu vực đặc biệt là khu vực nông thôn.

2. Quy mô: Tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 60 học viên.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến tổ chức

- Thời gian:

+ Lớp 1: 03 ngày, từ ngày 11/9/2020 đến 13/9/2020.

+ Lớp 2: 03 ngày, dự kiến cuối tháng 9/2020

- Địa điểm: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

4. Nội dung khóa đào tạo

          - Tổng quan về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ với các thị trường mục tiêu; Sự phát triển của các loại hình dịch vụ bán lẻ; Các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ. Công tác quản lý, thực trạng kỹ năng kinh doanh, tổ chức phát triển mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Các chính sách của Chính phủ về phát triển kinh tế nông thôn, miền núi.

          - Kỹ năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Kỹ năng lựa chọn cơ hội kinh doanh, địa điểm kinh doanh, tổ chức sản xuất, tổ chức hoạt động phân phối sản phẩm. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ của các đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu các mặt hàng truyền thống địa phương.

          - Kỹ năng nghiên cứu nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức các hoạt động thương mại và dịch vụ; duy trì và nâng cao chất lương sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Thực tập theo nhóm trên mô hình kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ. Đánh giá kết quả học tập và Bế giảng.

5. Đối tượng tham gia: Là các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng khác không được hỗ trợ kinh phí.

 6. Giảng viên: Là các giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

 7. Kinh phí: Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ cho khóa học.

 8. Các nghĩa vụ của học viên khi tham gia chương trình:

          - Đăng ký với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

          - Tham gia đầy đủ và nghiêm túc nội quy của lớp học.

   9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo:

          - Bản đăng ký tham gia lớp đào tạo theo mẫu (Có đóng dấu của đơn vị).

          - Bản đánh giá kết quả tham gia khoá đào tạo của các học viên.

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 10/9/2020

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.858.990                  Fax: 02263.858.990                 

Email: Khuyenconghanam@gmail.com.

Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Nga – Trưởng phòng Nghiệp vụ, điện thoại: 0987.883.168./.

Sự kiện nổi bật