Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Hà Giang năm 2020
Sân vận động xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Bắt đầu:18/6/2020
Kết thúc:8/7/2020

Miễn phí

Đăng ký

Triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương tỉnh Hà Giang phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới Vị Xuyên, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn tỉnh Hà Giang thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

1. Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại đưa hàng hóa do Việt Nam sản xuất phục vụ bà con nhân dân khu vực miền núi, biên giới; đồng thời thông qua các phiên chợ để tuyên truyền chính sách pháp luật về sản xuất kinh doanh cho nhân dân trên địa bàn các xã có địa điểm tổ chức phiên chợ và tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính Trị phát động.

2. Quy mô: 26 gian hàng tiêu chuẩn/phiên và tối thiểu 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

3.1. Phiên thứ nhất: Thời gian từ ngày 18/6 - 21/6/2020, địa điểm: Sân vận động xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.

3.2. Phiên thứ hai: Thời gian từ ngày 24/6 - 27/6/2020, địa điểm: Chợ xã Sủng Cháng huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang.

3.3. Phiên thứ ba: Thời gian từ ngày 29/6 - 02/7/2020, địa điểm: Chợ xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

3.4. Phiên thứ tư: Thời gian từ ngày 05/7 - 08/7/2020, địa điểm: Sân vận động thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang.

4. Ngành hàng: Hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống, thực phẩm, thời trang may mặc, đồ gia dụng, các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường.

5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại sản xuất và kinh doanh hàng hóa do Việt Nam sản xuất được phép lưu thông trên thị trường và đảm bảo chất lượng.

7. Chi phí tham gia:

a) Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình bao gồm:

- 100% chi phí tuyên truyền quảng bá cho phiên chợ.

- 100% chi phí gian hàng và các dịch vụ kèm theo.

- Chi phí vận chuyển hàng hóa.

b) Các chi phí phát sinh khác do doanh nghiệp tự chi trả.

8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

- Chỉ bán các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định và được phép lưu thông trên thị trường.

- Niên yết giá cả hàng hóa và bán các loại hàng hóa có giá bằng hoặc thấp hơn giá của hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại.

- Thanh toán các khoản chi phí cho đơn vị chủ trì để thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và các khoản chi phí khác của doanh nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ trước khi kết thúc phiên chợ (nếu có).

9. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký:

- Bản đăng ký tham gia phiên chợ (theo Mẫu 1).

- Báo cáo kết quả tham gia phiên chợ (theo Mẫu 2).

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 12/6/2020.

Các doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 68 đường Lê Quý Đôn, tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 0219.3875.275                Fax: 0219.3860.630.

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương tỉnh Hà Giang rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh./.

ĐĂNG KÝ THAM GIA PHIÊN CHỢ

- Tên đơn vị:…………………………….................................................................

- Địa chỉ: ……………….........................................................................................

- Mã số doanh nghiệp……………………………....................................................

- Điện thoại:………………………………….Fax:……………………

- Email:……………………………………Website:……………………

- Người đại diện:………………………..............Chức vụ:.......................................

- Người liên hệ:........................................................................................................

□Tổ chức XTTM.......... □Doanh nghiệp                                    □ HTX

1.Sản phẩm tham gia phiên chợ:...........................................................................

2. Số lượng gian hàng đăng ký:

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Vị Xuyên:..................gian

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Yên Minh:.................gian

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Mèo Vạc:..................gian

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Đồng Văn:.................gian

3. Nhu cầu vận chuyển hàng hoá:

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Vị Xuyên: ............tấn/m3

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Yên Minh: ............tấn/m3

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Mèo Vạc: .............tấn/m3

- Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới tại huyện Đồng Văn: ...........tấn/m3

4. Cam kết của đơn vị tham gia:

a. Trưng bày sản phẩm đúng theo hạng mục đã đăng ký, là hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; không trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm không phải là hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam.

b. Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban tổ chức và các quy định pháp luật hiện hành.

......................., ngày ……./…..../2020.

                                                          Thủ trưởng đơn vị

 
 

Sự kiện nổi bật