Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Techfest 2020
Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội

Bắt đầu:27/11/2020
Kết thúc:29/11/2020

Miễn phí

Đăng ký

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội.

TECHFEST VIETNAM 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 27 - 29/11 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

TECHFEST 2020, với mục đích trở thành nền tảng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, sẽ có những bước chuyển đổi nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra từ Đảng, Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao ở phạm vi địa phương, vùng và quốc gia, hướng tới quốc tế, đồng thời, là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thành công.

Đăng ký tại đây.

Sự kiện nổi bật