LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu vải sợi.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với:

Ông Abderrahmane Benarba, Phụ trách thương mại,

Công ty GECOTEX GSM : 0541 637 737 Tel/Fax : 023 82 34 18;

Email : adbben664@gmail.com; gecotex.mail@gmail.com ; abderrahmane.benarba@gmail.com

Liên hệ với người đăng