LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Công ty cần tìm nhà sản xuất xe lăn cho người khuyết tật.

Văn phòng máy móc chỉnh hình (Cabinet d’appareillage orthopédique)

Địa chỉ : 5 rue Tachouft Slimane (ex rue des villas) Sidi M’Hamed Alger à côté Imprimerie Officielle

Hoạt động : Cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu xe lăn, ghế và sản phẩm cho người tàn tật.

Liên hệ : Mr Hadjene Mokrane và Mr Rachid Djezairi,

Tel: +213023515502 ; Mobile : +213551134895 ; +213771164099

Email : mokrane-hadjene@hotamail.fr

Lưu ý: Khách hàng yêu cầu giao dịch với công ty chuyên sản xuất xe lăn và sử dụng ngôn ngữ là tiếng Pháp.

Liên hệ với người đăng