CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Công ty Nhật Bản cần hợp tác với công ty sản xuất mỹ phẩm của Việt Nam, trong thời gian tới họ muốn liên kết sản xuất một số dòng mỹ phẩm của họ tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về đơn hàng và Doanh nghiệp có khả năng cung ứng vui lòng gửi hồ sơ năng lực, hàng mẫu trước ngày 30/08/2021.

Chi tiết xin liên hệ:

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế - Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0242.2487575 - Hotline: 0982737679 

Email: maynguyen@investglobal.vn

Liên hệ với người đăng