CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

1. Yêu cầu chất lượng gỗ dăm như sau:

 (1) Gỗ dăm kích thước từ 40mm trở lên (gọi tắt là "gỗ dăm kích thước lớn"), có hàm lượng nước trong phạm vi 4%.

 (2) Gỗ dăm có kích thước từ 40mm trở xuống và từ 9,5mm trở lên (gọi là "gỗ dăm loại tốt") có hàm lượng nước từ 82,5% trở lên.

 (3) Các gỗ dăm có kích thước từ 9,5mm trở xuống và 4,8 mm trở lên (gọi là "gỗ dăm nhỏ") , có hàm lượng nước trong phạm vi 11% .

 (4) Các gỗ dăm có kích thước từ 4,8 mm trở xuống (sau đây gọi là " gỗ dăm vụn") có hàm lượng nước trong khoảng 1,5%.

2. Hoa hòe để làm dược liệu.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng sản phẩm trên, xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng trước 25/07/2022 theo phương thức sau: 

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế - Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02466619547 - Hotline : 0982737679

Liên hệ với người đăng