Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Thông tin sản phẩm

Theo Janus & Jason, nhóm sản phẩm trên doanh nghiệp hiện đang gia công tại Trung Quốc và chịu áp lực thuế do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nên đối tác muốn tìm nhà OEM thay thế từ Việt Nam. Bản vẽ chi tiết cấu kiện của phụ kiện và các điều khoản hợp tác OEM sẽ được trao đổi hai Bên thỏa thuận thống nhất chi tiết trên cơ sở năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng OEM sản phẩm trên xin liên hệ:

Người liên hệ: Winson Liu (劉昕瑋)

Janus and Jason Industry Co., Ltd

 Address: 18, Lane 58, Pu Hsin St., Shen Kung Hsiang, New Taipei City

Tel:+886(02)-26640662

Fax:+886 (02)-26628579

Hoặc

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

 Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Liên hệ với người đăng