CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Số lượng > 5 tấn/tháng.

Doanh nghiệp sẽ trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nhà cung cấp quy cách đóng bao, gói và tiêu chuẩn sản phẩm.

Doanh nghiệp nào quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh trước ngày 05/11/2021 về

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế - Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02422487575 - Hotline : 0982737679 

Liên hệ với người đăng