LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Doanh nghiệp Algeria cần nhập khẩu cá ngừ đông lạnh.


Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn.

Thời gian gửi thông tin doanh nghiệp (tên, địa chỉ, người đại diện, điện thoại, fax, email, web, lĩnh vực hoạt động)... trước ngày 12/6/2021.

Hoàng Đức Nhuận
 
 
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Liên hệ với người đăng