Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Thông tin sản phẩm

Hiệp hội công nghiệp Ấn Độ tại Malaysia (CIIM) muốn tìm các nhà sản xuất hóa chất Việt Nam đối với các sản phẩm sau:

Dicyclopentadiene
Salicyclic Acid
Hexanol
Methyl Heptenone
Propionic Acid
Pentanol Mixture
Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp các sản phẩm này có thể liên hệ Mr. Datuk Umang Sharma, chủ tịch Hội theo địa chỉ:

H/P      : +60-12-2088030

E-Mail : sharmaumang@gmail.com

Web    : www.ciim.org.my

Đề nghị các nhà cung cấp khi liên hệ cần CC cho Thương vụ (email: my@moit.gov.vn) biết để phối hợp.
 
 
Thương vụ Việt Nam tại Malays

Liên hệ với người đăng