Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Thông tin sản phẩm

Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo tìm kiếm đối tác Việt Nam sản xuất bồn cầu vệ sinh.

Các doanh nghiệp Úc có mong muốn tìm nhà sản xuất Việt Nam để đặt hàng sản xuất bồn cầu vệ sinh.

Chi tết sản phẩm: Bồn cầu vệ sinh

Yêu cầu: Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất bồn cầu vệ sinh từ Việt Nam.

Liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc)

Liên hệ với người đăng