CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh trước ngày 25/10/2021 tới:

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế - Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02422487575 - Hotline : 0982737679 

Liên hệ với người đăng