CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Siêu thị của Nhật Bản cần nhập khẩu cốc giấy và đũa dùng 1 lần của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu vui lòng gửi hồ sơ năng lực trước ngày 10/05/2024.

Thông tin chi tiết:

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0982737679 - Email:maynguyen@investglobal.vn

 

Liên hệ với người đăng