CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Các công ty của Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu được những mặt hàng này vui lòng liên hệ trước 15/10:

Liên minh xúc tiến đầu tư quốc tế - Investglobal

Địa chỉ: 35 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 0242 248 7575 - Hotline: 0982737679  - Email: maynguyen@investglobal.vn

Liên hệ với người đăng