LIÊN MINH XÚC TIẾN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thông tin sản phẩm

Tập đoàn dệt may, da giày GROUPE GETEX Spa của Algeria, địa chỉ : 131, Rue Hassiba Ben Bouali – Sidi M’hamed, Alger, có nhu cầu thiết lập quan hệ đối tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, da giày.
 
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp trong nước quan tâm, đề nghị liên hệ:

Bà  KHELFOUNE FATEH,  Giám đốc nghiên cứu phát triển, Truyền thông và đối tác

Tél : +21321 67 92 85

Fax : +21321 67 02 28

Mobile : +213560 46 01 49 

E-mail : f.khelfoune@getex.dz

Website : www.getex.dz

Liên hệ với người đăng