CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023

Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023 với chủ đề: Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Kinh tế tuần hoàn” diễn ra vào sáng ngày 16/11/2023...

Sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong phiên toàn thể, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường có bài phát biểu dẫn đề nhấn mạnh vai trò của kinh tế tuần hoàn trong hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các đại biểu tham dự, chuyên gia chia sẻ, gợi ý bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN thiết lập một khung thể chế, pháp luật toàn diện cho kinh tế tuần hoàn.

Diễn đàn là cơ hội để trao đổi và thảo luận cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành/lĩnh vực từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường.

Tại Diễn đàn, các đối tác trong nước và quốc tế sẽ cùng nhau thảo luận về Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn và lộ trình triển khai.

Cụ thể, đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chia sẻ tham luận thúc đẩy các giải pháp Kinh tế tuần hoàn để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững.

Các tổ chức Ellen MacArthur Foundation và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng có các trao đổi, thảo luận thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Diễn đàn cũng dành thời gian thảo luận chuyên sâu thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các ngành/lĩnh vực.

Cũng tại diễn đàn, các mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai trong thực tiễn thông qua cách tiếp cận Môi trường- Xã hội- Quản trị (ESG) sẽ được Tập đoàn SCG giới thiệu. Đây là những điển hình minh chứng tính hiệu quả trong giải quyết các thách thức toàn cầu mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Đại diện Unilever Việt Nam chia sẻ về hình thức hợp tác Công-Tư để triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Các chuyên gia cũng phân tích, thảo luận các cơ chế tài chính thúc đẩy thị trường carbon, nguồn tài chính đổi mới cho đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái cũng như huy động sự tham gia của tư nhân trong hoạt động quản lý chất thải được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng thực hiện kinh tế tuần hoàn thời gian tới. 

Cùng với đó, các địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các cam kết trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Trong buổi chiều, Diễn đàn tiếp tục với 3 phiên chuyên đề.

Chuyên đề 1: Lộ trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn;

Chuyên 2: Phương pháp tiếp cận ESG để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp;

Chuyên 3: Cơ chế tài chính cho kinh tế tuần hoàn.

Trân trọng kính mới quý độc giả theo dõi!

Video nổi bật